Tanzkreise


Tanzkreis I sonntags 17:00-18:15 Uhr Christin Schröder & Kian Najjarzadeh
Tanzkreis II

Tanzkreis III (ab 19.09.21)

sonntags

sonntags

18:15-19:30 Uhr

15:30-17:00 Uhr

Christin Schröder & Kian Najjarzadeh

Sven Garmhausen