Tanzkreise


Tanzkreis I sonntags 17:00-18:15 Uhr Anna Lena Helmers & Kian Najjarzadeh
Tanzkreis II sonntags 18:15-19:30 Uhr Anna Lena Helmers & Kian Najjarzadeh