Tanzkreise


Tanzkreis freitags 19:15-20:30 Uhr (Sven Garmhausen)
Tanzkreis sonntags 17:00-18:00 Uhr (Florian Flege)
Tanzkreis sonntags 17:15-18:30 Uhr (Sven Garmhausen)
Tanzkreis sonntags 18:00-19:15 Uhr (Florian Flege)