Tanzkreise


Tanzkreis freitags 19:15-20:30 Uhr (Sven Garmhausen)
Tanzkreis sonntags 17:00-18:00 Uhr (Florian Flege)
Tanzkreis sonntags 17.15-18.30 Uhr (Sven Garmhausen)
Tanzkreis sonntags 18.00-19.15 Uhr (Florian Flege)